Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz 668 118 522

Gabinet w Bydgoszczy
Psychoterapia osób dorosłychPsychoterapia młodzieżyTerapia małżeństw i parKonsultacjeTreningi i szkoleniaLeczenie zaburzeń osobowości
Artykuły - psycholog radzi Listy do psychologa

Treningi i szkolenia

Szkolenia psychologiczne łączą wiedzę teoretyczną (mini- wykłady, dyskusje, prezentacje multimedialne, materiały edukacyjne, testy psychologiczne) z nauką konkretnych umiejętności (warsztaty, ćwiczenia w małych grupach, rozmowy w parach, burze mózgów, zadania grupowe i indywidualne).

Rodzaje ćwiczeń i przykładów ilustrujących dane zagadnienie dostosowuję do konkretnej grupy odbiorców, np.: studentów, pedagogów, rodziców, pracowników danej firmy.

Każdy uczestnik zajęć traktowany jest indywidualnie- ma możliwość otrzymania rzetelnych i konkretnych informacji zwrotnych oraz wskazówek do dalszego rozwoju własnych zasobów.

Dla zorganizowanych grup dostosowuję program i czas szkolenia indywidualnie, zależnie od potrzeb i celów danej firmy lub grupy.

Organizuję szkolenia wyjazdowe z elementami integracyjnymi i rekreacyjnymi. Przy tego typu zleceniach istnieje możliwość negocjacji cen.

Przykładowe tematy warsztatów:

Od złości do asertywności” warsztat 16 godzinny.

Wspólne szukanie odpowiedzi na pytania:

- jak radzić sobie z trudnymi emocjami?

- co robić aby obniżyć przeżywane napięcie i nie dać się ponieść?

- jak wykorzystać siłę uczucia jakim jest złość,

Inaczej mówiąc, jak być sobą, realizować swoje potrzeby bez naruszania terytorium psychologicznego innych osób.

 

Motywacja- co zrobić aby nam się chciało chcieć” warsztat 16 godzinny.

 

- budowanie pozytywnej samooceny,

- odkrywanie zasobów osobistych,

- poszukiwanie „sieci” wsparcia, współpraca z innymi, umiejętność proszenia o pomoc,

- planowanie celów,

- przełamywanie „sztywności myślenia”.

 

Od konfliktu do współpracy” warsztat 16 godzinny.

 

- rodzaje konfliktów,

- style reagowania na konflikt, autodiagnoza własnego stylu,

- zasady rozwiązywania konfliktów,

- znaczenie komunikatu „Ja” w sytuacjach konfliktowych,

- negocjacje w sytuacjach konfliktowych, etapy negocjacji.

 

Zarządzanie czasem- jak znaleźć czas na to co najważniejsze” warsztat 16 godzinny.

- jak rozpoznać to, co daje nam poczucie radości, sensu i głębokiego spełnienia.

Radzenie sobie ze stresem- przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” warsztat 16 godzinny.

 

- identyfikacja i nazywanie „stresorów”,

- uwarunkowania stresu,

- sposoby radzenia sobie ze stresem,

- konsekwencje długotrwałego stresu.

 

Harmonia w życiu- czyli jak osiągnąć wewnętrzny spokój” warsztat 16 godzinny.

 

- kształtowanie odpowiedzialności za siebie i swoje uczucia,

- rozpoznawanie potrzeb i pragnień własnych,

- rozbudowywanie empatii wobec innych,

- zdobywanie wiedzy psychologicznej związanej ze zdrowiem psychicznym.

 

Umiejętności komunikacyjne” warsztat 16 godzinny.

 

- na czym polega dobra komunikacja.