Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz 668 118 522

Gabinet w Bydgoszczy
Psychoterapia osób dorosłychPsychoterapia młodzieżyTerapia małżeństw i parKonsultacjeTreningi i szkoleniaLeczenie zaburzeń osobowości
Artykuły - psycholog radzi Listy do psychologa

Leczenie zaburzeń osobowości

Osobowość to jednolita psychiczna organizacja ludzkiej istoty na określonym etapie jej rozwoju, obejmująca: charakter, intelekt, temperament, uzdolnienia, postawy moralne. Do najważniejszych źródeł rozwoju osobowości zalicza się:

  • wczesnodziecięce doświadczenia
  • modelujące zachowania dorosłych
  • typ układu nerwowego
  • styl wychowawczy rodziny
  • inne środowiska wychowawcze, np. szkoła
  • czynniki kulturowe
  • decyzje okresu dojrzewania

Zaburzenia osobowości pojawiają się w okresie dzieciństwa i adolescencji i trwają w życiu dorosłym. Utrudniają funkcjonowanie oraz relacje z innymi ludźmi, powodują subiektywne uczucie dyskomfortu i prowadzą do pogorszenia życia społecznego i zawodowego.

Zaburzenia osobowości to głęboko osadzone trwałe wzorce, które widoczne są zwykle w obszarach, takich jak:  afektywność, kontrola zachowań  impulsywnych, styl myślenia i przeżywania, relacje z innymi osobami.

Obecnie wyróżniamy następujące rodzaje zaburzeń: osobowość paranoiczna (nadmierna podejrzliwość, wrażliwość na krytykę i ocenę, nieufność, mściwość,), osobowość schizoidalna (wycofanie się z kontaktów społecznych, brak bliskich relacji, zahamowanie emocjonalne, uczucie osamotnienia, podejrzliwość, samotne działanie), osobowość impulsywna (gwałtowność, niestabilność emocjonalna, kapryśność, oczekiwania gratyfikacji, brak umiejętności kontroli), osobowość borderline (wszechogarniająca niestabilność myśli, uczuć, zachowań, związków interpersonalnych, obrazu siebie, postrzegania rzeczywistości i innych), osobowość histrioniczna (teatralność w sposobie bycia, zwracanie uwagi na siebie, koncentracja uwagi na wyglądzie, sugestywność), osobowość narcystyczna (silna potrzeba bycia podziwianym, powiązana z brakiem empatii i niezdolnością do przyjęcia innej perspektywy), osobowość obsesyjno- kompulsywna (nadmierny perfekcjonizm, silna kontrola emocjonalna, skrupulatność, sztywność, upór, skąpstwo względem siebie i innych), osobowość unikająca (głównym jej objawem jest zaniżona samoocena i związane z nią unikalne, mino wolne relacje przeżywane jako wykorzystujące, dominujące), osobowość zależna (przesadna potrzeba bycia pod opieką, niechęć do samodzielnego podejmowania decyzji, lęk przed odpowiedzialnością, uległość, niezdolność do zaopiekowania się sobą).

Podstawową metodą leczenia zaburzeń osobowości jest psychoterapia indywidualna i wsparcie farmakologiczne, jeśli istnieje taka potrzeba.

Jeśli zauważysz u siebie któreś z wyżej wymienionych cech lub identyfikujesz się z jednym z opisanych rodzajów osobowości i chciałbyś zmienić jakość swojego funkcjonowania to zapraszam na konsultację wstępną.