Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz 668 118 522

Psychoterapia osób dorosłychPsychoterapia młodzieżyTerapia małżeństw i parKonsultacjeTreningi i szkoleniaLeczenie zaburzeń osobowości
Artykuły - psycholog radzi Listy do psychologa

"Tak w życiu, jak i w terapii pomocna jest szeroko pojęta wiara w sens, z której rozwija się zaufanie do psychologa, terapeuty. Czasami psychoterapeuta musi wierzyć w szanse wyjścia z trudnej sytuacji za dwie osoby."

W swojej pracy opieram się na teorii stworzonej przez profesora psychiatrii Otto Kernberga, który łączy w swojej praktyce skoncentrowanej na przeniesieniu wątki teorii psychologii ego, nurtu kleinowskiego oraz teorii relacji z obiektem.

Teoria psychologii Ego

Psychologia najbardziej świadomej części osobowości. W psychoterapii, psychoterapeuta bada „siłę” ego. Jego główne funkcje są następujące: pośredniczy między Id a światem- kieruje się zasadą realizmu, godzi interesy Id i superego, pomaga rozwiązywać konflikty między tymi strukturami. Siła Ego polega na dobrym testowaniu rzeczywistości, na zdolności do rozwiazywania konfliktów wewnątrz psychicznych, zdolności do odraczania gratyfikacji potrzeb. Widzimy ją również w zdolności do uniezależniania się od karzącego superego.

Nurt kleinowski

Ten kierunek psychoanalizy zw. również szkołą ang. (M. Klein, H. Segal, D. Rosenfeld, W. R. Bion) koncentruje się na analizie nieświadomych mechanizmów tworzących u danej jednostki charakterystyczny dla niej wzorzec relacji z obiektem, przejawiający się także wobec psychoterapeuty. Szkoła ta stosowała psychoanalizę do leczenia psychoz a także w stosunku do małych dzieci, posiada ogromny dorobek teoretyczny i praktyczny.

Teoria relacji z obiektem

Teoria relacji z obiektem podkreśla, iż popędy opisane przez Freuda- libido i agresja są zawsze doświadczane w relacji z konkretnym innym, który jest obiektem. W rozumieniu psychoterapii psychodynamicznej relacje z zinternalizowanym obiektem stanowią budulec struktur psychologicznych i pełnią funkcję organizatorów motywacji i zachowania (Yeomans, Clarkin, Kernberg 2015). Zaburzone relacje z obiektem przedstawiają się w braku zdolności do empatii wobec innych…trudności w zawiązaniu i utrzymaniu głębszych relacji a w szczególności intymnych (Kernberg 1980).

Psychoterapia Bydgoszcz


Nazywam się Magdalena Oczki i mam przyjemność zaoferować państwu swoją pomoc w zakresie psychoterapii psychodynamicznej.

Od ponad 10 lat prowadzę psychoterapię dla osób dorosłych i młodzieży. Swoją wiedzą i umiejętnościami staram się udzielać wsparcia i zrozumienia dla różnorodnych trudności osób, które się do mnie zgłaszają. Przy uwzględnieniu bezpiecznych zasad relacji terapeutycznej poddaję analizie wszystkie treści (historię życia, wspomnienia, doświadczenia, wyobrażenia) wnoszone przez daną osobę w trakcie spotkań. Posiadam duże doświadczenie w procesie diagnostycznym i terapeutycznym, zajmuję się również terapią dla par, które znalazły się w kryzysie.

Wiedzę i umiejętności nabyłam w trakcie studiów w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (KCP) w Krakowie, które posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbyłam roczny staż kliniczny w Wojewódzkim Szpitalu Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych w Świeciu i w Katedrze i Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy. Od 2005-2016 współtworzyłam Zespół Terapeutyczno-Szkoleniowy 'Terapeutica', gdzie z zaangażowaniem i empatią zajmowałam się swoimi pacjentami. Źródłem wielu doświadczeń była dla mnie pierwsza moja praca w Ośrodku Profilaktyczno-Środowiskowym w Bydgoszczy, w którym przez ponad 6 lat prowadziłam terapię indywidualną i grupową młodzieży. Jestem dyplomowaną psychoterapeutką (dyplom nr 180) w procesie certyfikacji.

Zapewniam poufność, bezpieczeństwo i indywidualne podejście do poruszanych treści przez osoby będące u mnie w terapii. Z każdą osobą nawiązuję osobistą i indywidualną relację, dostosowując metody pracy do potrzeb i oczekiwanych efektów.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPP). W swojej pracy przestrzegam zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Stale podnoszę kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Zapraszam osoby zainteresowane rozpoczęciem psychoterapii na konsultację wstępną.

Zapisy: psychoterapeuta psychodynamiczny, trener PTP,
Magdalena Oczki, tel: 668-118-522
Jagiellońska 94C, 85-027 Bydgoszcz
www.psychoterapia-bydgoszcz.eu

Serdecznie zapraszam!

Psychoterapeuta psychodynamiczny

Dla psychoterapeuty psychodynamicznego istotą współpracy między pacjentem i terapeutą jest dynamika przeżyć psychicznych zachodzących u obydwu tych osób w obrębie stworzonej przez nich relacji. Psycholog, psychoterapeuta pracujący w tym nurcie zakłada, że życiem człowieka sterują w dużej mierze wewnętrzne, nieuświadomione działania, ukryte potrzeby oraz nierozwiązane (w przeszłości) konflikty intrapsychiczne. Najważniejsze założenie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej głosi, że nie sposób zrozumieć życia psychicznego jednostki pominąwszy refleksję nad jej nieświadomością.